SHI Dr Martine Jus: Miazma Sykotyczna

Miazma tuberkulinowa - Stephan Kressibucher