Kim jesteśmy i dlaczego robimy to co robimy?

Szkoła homeopatii klasycznej, znana jako PSHK została założona w 2004 roku. Choć sam pomysł jej powstania zrodził się parę lat wcześniej na skutek rozmowy odbytej z homeopatą Mathiasem Wegmannem z Hanoweru. Ideą przyświecającą jej założeniu było propagowanie homeopatii w formie stworzonej przez jej stwórcę Samuella Hahnemanna. W szkole mieli pogłębić swoją wiedzę zarówno lekarze jak i nie lekarze na temat homeopatii dla dobra swoich pacjentów. Podobnie jak to ma miejsce w Europie, gdzie profesjonalni homeopaci współpracują ze sobą w ramach związku ECCH czy ECH.

DR. FAROKH J. MASTER w Polsce

Konferencja Homeopatyczna „Typy dzieci” prowadzący:

DR. FAROKH J. MASTER

19-21 październik 2018 Sopot, dom wypoczynkowy WDW

Nabór na 2019 rozpoczyna się z dniem 01.12.2018

pobierz formularz zgłoszeniowy

Wymagane dokumenty:
  • wypełniony - według ustalonego wzoru - formularz zawierający podanie; pdf Wypełniony formularz należy przesłać na adres siedziby PSHK:
    81-001 Gdynia, ul. Wioślarska 7a
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał lub odpis
  • wypis lub kserokopia z dowodu osobistego oraz 2 fotografie 3,5 x 4,5 (podpisane)
  • dowód wpłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki; (opłata miesięczna 390 zł). Czesne płatne do 10-go każdego miesiąca, wpisowe 150 zł

Pierwszy zjazd odbędzie się 8, 9, 10.02.2019 w budynku Imperial WDW w Sopocie, przy ul. ks. Kordeckiego 10.

Zajęcia rozpoczynamy o godz. 9.00 w sali 104.

Więcej informacji pod numer tel.: 58-667-02-21 lub 502-765-829 w pon., wt., czw., pt., między 9.00 a 11.00

Wpłaty prosimy dokonywać na konto nr 14 1440 1387 0000 0000 1094 4888

Sklep PSHK

Przejdź do sklepu

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Ten zbiór pytań i odpowiedzi został zebrany z myślą o pacjentach chcących podjąć leczenie homeopatyczne, a nie rozumiejących różnicy np. pomiędzy, tzw. homeopatią kliniczną, a homeopatią klasyczną i zadających w związku z tym naturalnie pojawiające się pytania.

Druga grupa adresatów, to osoby, które chciałyby zostać studentami naszej szkoły i chcą się dowiedzieć o merytorycznej stronie przedmiotu i tematyki studiów homeopatii klasycznej.

POLSKA SZKOŁA HOMEOPATII KLASYCZNEJ

Adres: ul. Wioślarska 7A

81-001 Gdynia, Polska

Kontakt: pshk@pshk.pl

+48 58 6670221 (pon, wt, czw, pt między godz. 09:00 a 11.00)
lub +48 502 765 829