Kim jesteśmy i dlaczego robimy to co robimy?
Szkoła homeopatii klasycznej, znana jako PSHK została założona w 2004 roku. Choć sam pomysł jej powstania zrodził się parę lat wcześniej na skutek rozmowy odbytej z homeopatą Mathiasem Wegmannem z Hanoweru. Ideą przyświecającą jej założeniu było propagowanie homeopatii w formie stworzonej przez jej stwórcę Samuella Hahnemanna. W szkole mieli pogłębić swoją wiedzę zarówno lekarze jak i nie lekarze na temat homeopatii dla dobra swoich pacjentów. Podobnie jak to ma miejsce w Europie, gdzie profesjonalni homeopaci współpracują ze sobą w ramach związku ECCH czy ECH.

DR. FAROKH J. MASTER w Polsce

Konferencja Homeopatyczna „Typy dzieci”
19-21 październik 2018 Sopot, dom wypoczynkowy WDWNabór zimowy 2018 rozpoczyna się z dniem 15.12.2017 - pobierz formularz zgłoszeniowy

Wymagane dokumenty: wypełniony - według ustalonego wzoru - formularz zawierający podanie; pdf Wypełniony formularz należy przesłać na adres siedziby PSHK. (81-001 Gdynia, ul. Wioślarska 7a) świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał lub odpis; wypis lub kserokopia z dowodu osobistego 2 fotografie 3,5 x 4,5 (podpisane); dowód wpłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki; (opłata miesięczna 390 zł). Czesne płatne do 10-go każdego miesiąca, wpisowe 150 zł.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto nr 14 1440 1387 0000 0000 1094 4888


czytaj

Wydawnictwo

Zamów książkę

FAQ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Ten zbiór pytań i odpowiedzi został zebrany z myślą o pacjentach chcących podjąć leczenie homeopatyczne, a nie rozumiejących różnicy np. pomiędzy, tzw. homeopatią kliniczną, a homeopatią klasyczną i zadających w związku z tym naturalnie pojawiające się pytania.
Druga grupa adresatów, to osoby, które chciałyby zostać studentami naszej szkoły i chcą się dowiedzieć o merytorycznej stronie przedmiotu i tematyki studiów homeopatii klasycznej.
POLSKA SZKOŁA HOMEOPATII KLASYCZNEJ

ADRES: ul. Wioślarska 7A
81-001 Gdynia
Polska
Kontakt:
pshk@pshk.pl
+48(0)586670221 (pon, wt, czw, pt między godz. 09:00 a 11.00)
+48502765829