Logo PSHK

KIM JESTEŚMY I DLACZEGO ROBIMY TO CO ROBIMY?

Szkoła homeopatii klasycznej, znana jako PSHK została założona w 2004 roku. Choć sam pomysł jej powstania zrodził się parę lat wcześniej na skutek rozmowy odbytej z homeopatą Mathiasem Wegmannem z Hanoweru. Ideą przyświecającą jej założeniu było propagowanie homeopatii w formie stworzonej przez jej stwórcę Samuella Hahnemanna. W szkole mieli pogłębić swoją wiedzę zarówno lekarze jak i nie lekarze na temat homeopatii dla dobra swoich pacjentów. Podobnie jak to ma miejsce w Europie, gdzie profesjonalni homeopaci współpracują ze sobą w ramach związku ECCH czy ECH.

GABRIELA KELLER-REBMANN

Wykład Szwajcarskich Homeopatów Gabriela Keller-Rebmann oraz Stephan Kressibucher „Sole natrium” z ośrodka SHI dr Jusa, który odbył się w Pomorskiej Szkole Homeopatii Klasycznej.

DYPLOM MEN

Po zdaniu egzaminu i odbyciu praktyk otrzymujesz Dyplom na druku MEN

Dlaczego PSHK to miejsce dla Ciebie?

Międzynarodowa kadra

Poznasz wykładowców ze Szwajcarii i Indii, którzy cyklicznie prowadzą zajęcia w szkole dzieląc się z nami swoim doświadczeniem

Praca z pacjentami na żywo

Studenci na każdym zjeździe obserwują i biorą czynny udział w pracy z pacjentami NA ŻYWO!

NABÓR NA SEMESTR LETNI 2023 ROZPOCZYNA SIĘ Z DNIEM 19.01.2023

Wystarczą trzy kroki, aby rozpocząć naukę w PSHK?

Krok 2
przygotuj dokumenty


- Wypełniony formularz
- Świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał lub odpis
- Wypis lub kserokopia z dowodu osobistego oraz 2 fotografie 3,5 x 4,5 (podpisane)
- Dowód wpłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki; (opłata miesięczna 450 zł). Czesne płatne do 10-go każdego miesiąca, wpisowe 150 zł

Krok 3
Wyślij dokumenty do PSHK


Na adres siedziby:
ul. Wioślarska 16
81-001 Gdynia

Co jeszcze warto wiedzieć?

Pierwszy zjazd


Odbędzie się 11-12.02.2023
o godz. 9:00
w budynku szkoły PSHK w Gdyni na ulicy Wioślarskiej 16.

Zgłoszenia e-mail


Zainteresowani wzięciem udziału w zajęciach PSHK. Zgłaszać się mogą również drogą mailową: sekretariat@pshk.pl

Więcej informacji


Więcej informacji pod numerem telefonu:
+48 789 482 708
w pon., wt., czw., pt.,
między 9.00 a 10.00.

Wpłaty


Prosimy dokonywać na konto nr:
47 1020 1853 0000 9102 0441 1401

Zdobywaj wiedzę od najlepszych Homeopatów

Poznaj opinie naszych studentów

Wszystkie wiadomości

Zobacz nasz sklep

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Ten zbiór pytań i odpowiedzi został zebrany z myślą o pacjentach chcących podjąć leczenie homeopatyczne, a nie rozumiejących różnicy np. pomiędzy, tzw. homeopatią kliniczną, a homeopatią klasyczną i zadających w związku z tym naturalnie pojawiające się pytania.

Druga grupa adresatów, to osoby, które chciałyby zostać studentami naszej szkoły i chcą się dowiedzieć o merytorycznej stronie przedmiotu i tematyki studiów homeopatii klasycznej.

Homeopatia klasyczna to termin odnoszący się do oryginalnej sztuki medycznej, stworzonej przez Samuela Hahnemanna w oparciu o kilkadziesiąt lat pracy i lekarskiego doświadczenia. Jest to najbardziej autentyczna dziedzina homeopatii, będąca podstawą współczesnego leczenia. Co potwierdzają wyniki uleczenie setek tysięcy pacjentów zgodnie z zasadami stawiania diagnozy i stosowania leków ustalonymi przez Hahnemanna. Nurt klasyczny kontynuował znakomity amerykański lekarz James Tyler Kent, autor słynnego opus magnum pt. Repertorium oraz Materia medica, przełożonych i wydanych po polsku. Jego bezpośrednim uczniem i następcą był dr Bosse, a z kolei jego wychowankiem i następcą jest znany dziś i doceniany na całym świecie dr Mohinder Jus, również autor doskonałych książek i dzieł na temat homeopatii. W Polsce do tej pory ukazały się Podróż choroby i Typy dzieci w homeopatii. Dr Jus również jest autorem olbrzymiej Materii medica, która stanowi owoc doświadczeń wszystkich pokoleń homeopatów od czasów Hahnemanna i J.T. Kenta. Można śmiało powiedzieć, że jest obecnie jednym z najdoskonalszych dzieł w tej dziedzinie.

Homeopatia klasyczna jest wierna wszystkim naukom i wskazówkom jej założyciela w kluczowych sprawach, takich jak dawkowanie leku homeopatycznego oraz traktowanie każdego człowieka i jego choroby w sposób indywidualny. Oznacza to nie tylko leczenie chorób ostrych (nagle pojawiających się dolegliwości, np. grypa, angina, etc.), ale przede wszystkim pracę lekarza nad rzeczywistą głęboką przyczyną, czy źródłem dolegliwości, w taki sposób, żeby zniwelować choroby chroniczne. Z ziarna rzuconego na asfalt nic nie wyrośnie, gdyż brak odpowiedniego podłoża i wszystkich koniecznych warunków do rozwoju. Ten przykład ilustruje, czym jest homeopatia klasyczna w przeciwieństwie do innych form homeopatii, które nie traktują chorego człowieka jako całości, ponieważ leczą każdą chorobę oddzielnie, lub nie biorą pod uwagę wszystkich aspektów stosowanych w podejściu klasycznym, tzn. fizycznych, energetycznych i psychicznych.

Nasza szkoła podjęła i utrzymuje tę najczystszą i najbardziej skuteczną formę homeopatii, stworzoną przez Hahnemanna, a kontynuowaną przez pokolenia najsłynniejszych lekarzy homeopatów w nieprzerwany sposób, aż do dzisiejszego dnia, których i my jesteśmy dumnymi kontynuatorami i następcami.

Szkoła współpracuje z wyższą szkołą SHI w Szwajcarii, która została założona i prowadzona jest przez dr Mohindera Singh Jusa, jednego z najbardziej znanych i utalentowanych homeopatów o światowej sławie. Dr Jus jest wykładowcą i autorem wielu książek oraz artykułów na temat homeopatii. Sam dr Jus otrzymał gruntowne wykształcenie pod kierunkiem Bossego, który z kolei został wykształcony przez J.T. Kenta

Zajęcia w szkole odbywają się raz w miesiącu w sobotę i niedzielę w formie stacjonarnej i online. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są zarówno przez homeopatów, jak i lekarzy klinicznych w zakresie obowiązkowych zajęć z medycyny szkolnej. Zatem nauka obejmuje zagadnienia z zakresu medycyny i homeopatii klasycznej. Ćwiczenia praktyczne odbywają się w oparciu o wykorzystanie technik multimedialnych oraz konkretne przypadki z udziałem pacjentów, którzy prowadzeni są przez homeopatę.

Program szkoły opiera się na wytycznych ECCH (Centrala Europejskiej Rady ds. Homeopatii ), zawartych w European Guidelines for Homeopath Education. Zajęcia w szkole obejmują 550 godzin zajęć z homeopatii oraz dodatkowo 300 godzin z zagadnień medycyny klasycznej.

Program szkoły zgodny jest z rezolucją 1206 Rady Europy na temat europejskiego podejścia do medycyny komplementarnej i alternatywnej (więcej w artykule Homeopatia w Europie).

Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) program szkoły koresponduje z wytycznymi dotyczącymi szkoły medycyny naturalnej oraz alternatywnej (całość w artykule Raport WHO 2002, 2005). Szkoła medycyny naturalnej oraz alternatywnej powinna kształcić terapeutów w dziedzinie medycyny komplementarnej w taki sposób, żeby przynosiło to jak największą korzyść pacjentom.

Osoby chcące w poważny sposób uczyć się homeopatii klasycznej, mogą zapisać się do naszej szkoły, po spełnieniu prostych warunków. Nabór do szkoły jest prowadzony dwa razy w roku, na semestr jesienno-zimowy zaczynający się w połowie września oraz na semestr zimowo-wiosenny trwający od połowy stycznia.

Zajęcia stacjonarne oraz online. Zajęcia online w czasie rzeczywistym. Istnieje możliwość odtworzenia materiałów z chmury.

Nauka w szkole trwa 2,5 roku.

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.

Want to receive push notifications for all major on-site activities?