Szukaj

KIM JESTEŚMY I DLACZEGO ROBIMY TO CO ROBIMY?

PSHK została założona w 2004 roku. Choć sam pomysł jej powstania zrodził się parę lat wcześniej na skutek rozmowy odbytej z homeopatą Mathiasem Wegmannem z Hanoweru. Ideą przyświecającą jej założeniu było propagowanie homeopatii w formie stworzonej przez jej stwórcę Samuella Hahnemanna. Placówka miała wiele nazw Pomorska Szkoła Homeopatii Klasycznej, Polska Szkoła Homeopatii Klasycznej. Zarejestrowana była jako szkoła policealna czy też jak jest obecnie zarejestrowana jako Centrum Kształcenia Ustawicznego. Cel w PSHK zawsze był jeden, dzielenie się wiedzą wśród lekarzy jak i nie lekarzy dla dobra swoich pacjentów. Podobnie jak to ma miejsce w Europie, gdzie profesjonalni homeopaci współpracują ze sobą w ramach związku ECCH czy ECH.

GABRIELA KELLER-REBMANN

Wykład Szwajcarskich Homeopatów Gabriela Keller-Rebmann oraz Stephan Kressibucher „Sole natrium” z ośrodka SHI dr Jusa, który odbył się w PSHK

Dlaczego PSHK to miejsce dla Ciebie?

Międzynarodowa kadra

Poznasz wykładowców ze Szwajcarii i Indii, którzy cyklicznie prowadzą zajęcia w szkole dzieląc się z nami swoim doświadczeniem

Praca z pacjentami na żywo

Studenci na każdym zjeździe obserwują i biorą czynny udział w pracy z pacjentami NA ŻYWO!

DYPLOM PSHK

Po zdaniu egzaminu i odbyciu praktyk otrzymujesz zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie § 23 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 06 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 2175)

NABÓR NA SEMESTR LETNI 2024 ROZPOCZYNA SIĘ Z DNIEM 02.01.2024

Wystarczą trzy kroki, aby rozpocząć naukę w PSHK?

Krok 2
przygotuj dokumenty


- Wypełniony formularz
- Świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał lub odpis
- Wypis lub kserokopia z dowodu osobistego oraz 2 fotografie 3,5 x 4,5 (podpisane)
- Dowód wpłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki; (opłata miesięczna 450 zł). Czesne płatne do 10-go każdego miesiąca, wpisowe 150 zł

Krok 3
Wyślij dokumenty do PSHK


Na adres siedziby:
ul. Wioślarska 16
81-001 Gdynia

Co jeszcze warto wiedzieć?

Pierwszy zjazd


Odbędzie się 24-25.02.2024
o godz. 9:00
w budynku szkoły PSHK w Gdyni na ulicy Wioślarskiej 16.

Zgłoszenia e-mail


Zainteresowani wzięciem udziału w zajęciach PSHK. Zgłaszać się mogą również drogą mailową: sekretariat@pshk.pl

Więcej informacji


Więcej informacji pod numerem telefonu:
+48 789 482 708
w pon., wt., śr., czw.,
między 8.00 a 10.00.

Wpłaty


Prosimy dokonywać na konto nr:
47 1020 1853 0000 9102 0441 1401

Zdobywaj wiedzę od najlepszych Homeopatów

Poznaj opinie naszych studentów

Wszystkie wiadomości

Zobacz nasz sklep

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Ten zbiór pytań i odpowiedzi został zebrany z myślą o pacjentach chcących podjąć leczenie homeopatyczne, a nie rozumiejących różnicy np. pomiędzy, tzw. homeopatią kliniczną, a homeopatią klasyczną i zadających w związku z tym naturalnie pojawiające się pytania.

Druga grupa adresatów, to osoby, które chciałyby zostać studentami naszej szkoły i chcą się dowiedzieć o merytorycznej stronie przedmiotu i tematyki studiów homeopatii klasycznej.

PSHK współpracuje z wyższą szkołą SHI w Szwajcarii, która została założona i prowadzona jest przez dr Mohindera Singh Jusa, jednego z najbardziej znanych i utalentowanych homeopatów o światowej sławie. Dr Jus jest wykładowcą i autorem wielu książek oraz artykułów na temat homeopatii. Sam dr Jus otrzymał gruntowne wykształcenie pod kierunkiem Bossego, który z kolei został wykształcony przez J.T. Kenta

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w sobotę i niedzielę w formie stacjonarnej i online. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są zarówno przez homeopatów, jak i lekarzy klinicznych w zakresie obowiązkowych zajęć z medycyny szkolnej. Zatem nauka obejmuje zagadnienia z zakresu medycyny i homeopatii klasycznej. Ćwiczenia praktyczne odbywają się w oparciu o wykorzystanie technik multimedialnych oraz konkretne przypadki z udziałem pacjentów, którzy prowadzeni są przez homeopatę.

Program w PSHK opiera się na wytycznych ECCH (Centrala Europejskiej Rady ds. Homeopatii ), zawartych w European Guidelines for Homeopath Education. Zajęcia w PSHK obejmują 550 godzin zajęć z homeopatii oraz dodatkowo 300 godzin z zagadnień medycyny klasycznej.

Program w PSHK zgodny jest z rezolucją 1206 Rady Europy na temat europejskiego podejścia do medycyny komplementarnej i alternatywnej (więcej w artykule Homeopatia w Europie).

Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) program W PSHK koresponduje z wytycznymi dotyczącymi szkoły medycyny naturalnej oraz alternatywnej (całość w artykule Raport WHO 2002, 2005). Szkoła medycyny naturalnej oraz alternatywnej powinna kształcić terapeutów w dziedzinie medycyny komplementarnej w taki sposób, żeby przynosiło to jak największą korzyść pacjentom.

Osoby chcące w poważny sposób uczyć się homeopatii klasycznej, mogą zapisać się do naszej szkoły, po spełnieniu prostych warunków. Nabór do szkoły jest prowadzony dwa razy w roku, na semestr jesienno-zimowy zaczynający się w połowie września oraz na semestr zimowo-wiosenny trwający od połowy stycznia.

Zajęcia stacjonarne oraz online. Zajęcia online w czasie rzeczywistym. Istnieje możliwość odtworzenia materiałów z chmury.

Nauka w PSHK trwa 2,5 roku.

Want to receive push notifications for all major on-site activities?