Szukaj

Rekrutacja

Nabór na semestr zimowy 2022
Zajęcia stacjonarne i online

Nabór na semestr zimowy 2022 rozpoczyna się z dniem 1.07.2022 - pobierz formularz zgłoszeniowy

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony - według ustalonego wzoru - formularz zawierający podanie (pdf). Wypełniony formularz należy przesłać na adres siedziby PSHK (81-001 Gdynia, ul. Wioślarska 16)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał lub odpis
  • wypis lub kserokopia z dowodu osobistego oraz 2 fotografie 3,5 x 4,5 (podpisane)
  • dowód wpłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki (opłata miesięczna 450 zł). Czesne płatne do 10-go każdego miesiąca. Wpisowe 150 zł.

Pierwszy zjazd odbędzie się 17, 18 września 2022 roku w budynku szkoły PSHK w Gdyni na ulicy Wioślarskiej 16.

Zainteresowani wzięciem udziału w zajęciach PSHK. Zgłaszać się mogą również drogą mailową: sekretariat@pshk.pl

Zajęcia rozpoczynamy o godz. 9.00.
Więcej informacji pod numer tel.: +48 789 482 708 w pon., wt., czw., pt., między 9.00 a 10.00.
Wpłaty prosimy dokonywać na konto nr 47 1020 1853 0000 9102 0441 1401