Szukaj

Kim jesteśmy i dlaczego robimy to co robimy?

Szkoła homeopatii klasycznej, znana jako PSHK została założona w 2004 roku. Choć sam pomysł jej powstania zrodził się parę lat wcześniej na skutek rozmowy odbytej z homeopatą Mathiasem Wegmannem z Hanoweru. Ideą przyświecającą jej założeniu było propagowanie homeopatii w formie stworzonej przez jej stwórcę Samuella Hahnemanna. W szkole mieli pogłębić swoją wiedzę zarówno lekarze jak i nie lekarze na temat homeopatii dla dobra swoich pacjentów. Podobnie jak to ma miejsce w Europie, gdzie profesjonalni homeopaci współpracują ze sobą w ramach związku ECCH czy ECH.

GABRIELA KELLER-REBMANN

WYWIAD Z PACJENTEM OMÓWIENIE PRZYPADKU

30.08.2021 O GODZ. 19:00

Nabór na semestr letni 2022 rozpoczyna się z dniem 1.07.2022

Zajęcia w szkole odbywają się w formie stacjonarnej i online. Zajęcia online odtworzyć można w dowolnym czasie. Istnieje możliwość zadawania pytań po każdych zajęciach stacjonarnych oraz online

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony - według ustalonego wzoru - formularz zawierający podanie. Wypełniony formularz należy przesłać na adres siedziby PSHK:
    81-001 Gdynia, ul. Wioślarska 16 pobierz formularz zgłoszeniowy
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał lub odpis
  • wypis lub kserokopia z dowodu osobistego oraz 2 fotografie 3,5 x 4,5 (podpisane)
  • dowód wpłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki; (opłata miesięczna 450 zł). Czesne płatne do 10-go każdego miesiąca, wpisowe 150 zł

Pierwszy zjazd odbędzie się 17, 18 września 2022 roku w budynku szkoły PSHK w Gdyni na ulicy Wioślarskiej 16.
Zajęcia rozpoczynamy o godz. 9.00.

Zainteresowani wzięciem udziału w zajęciach PSHK. Zgłaszać się mogą również drogą mailową: sekretariat@pshk.pl

Więcej informacji pod numerem telefonu: +48 789 482 708 w pon., wt., czw., pt., między 9.00 a 10.00.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto nr 47 1020 1853 0000 9102 0441 1401

czytaj

FAQ

najczęściej zadawane pytania

Ten zbiór pytań i odpowiedzi został zebrany z myślą o pacjentach chcących podjąć leczenie homeopatyczne, a nie rozumiejących różnicy np. pomiędzy, tzw. homeopatią kliniczną, a homeopatią klasyczną i zadających w związku z tym naturalnie pojawiające się pytania. 

Druga grupa adresatów, to osoby, które chciałyby zostać studentami naszej szkoły i chcą się dowiedzieć o merytorycznej stronie przedmiotu i tematyki studiów homeopatii klasycznej.

POLSKA SZKOŁA HOMEOPATII KLASYCZNEJ

Adres: ul. Wioślarska 16

81-001 Gdynia, Polska

Kontakt:
sekretariat@pshk.pl

+48 789 482 708 (pon, wt, czw, pt, między godz. 9.00 a 10.00