Dr Arkadiusz Stankiewicz

Dr Arkadiusz Stankiewicz w swojej pracy naukowej jak i praktyce, zajmuje się ważnym dla wszystkich tematem zdrowia. Zdobyta wiedza umożliwia dzięki homeopatii klasycznej niesienia pomocy osobom chorym, a zdrowym ludziom daje szansę na stosowanie odpowiedniej profilaktyki umożliwiającej utrzymanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Zdrowie rozumie jako stan dynamicznej równowagi pomiędzy wymaganiami stawianymi przez środowisko (np.: śmierć członka rodziny, zanieczyszczenie środowiska, leki stosowane w nadmiarze, szczepienia), a możliwościami adaptacyjnymi organizmu do wszystkich czynników wpływających na nas.
Dr Arkadiusz Stankiewicz pełną edukację homeopatyczną zdobył w Niemczech w Paracelsus Schule w Hanowerze. Jego niekwestionowanym autorytetem w homeopatii jest dr Mohinder Singh Jus ze Szwajcarii, u którego przez lata pogłębiał swoją wiedzę. Zaowocowało to uzyskaniem dyplomu szkoły dr Jusa SHI ze Szwajcarii. Równolegle zacieśnił współpracę między założoną przez niego placówką edukacyjną, na poziomie policealnym - Polską Szkołą Homeopatii Klasycznej, a ośrodkiem SHI. Ponadto utrzymuje kontakty z dr Jensem Wursterem z kliniki homeopatii klasycznej Santa Croce w Szwajcarii, specjalizującej się w leczeniu nowotworów nawet w stadium paliatywnym. Współpraca z Santa Croce pogłębiła praktyczne doświadczenie, które przeniósł na polski grunt. W kolejnych latach nawiązał współpracę z dr Farokhiem J. Masterem z Indii i pojechał na praktyki do kliniki homeopatycznej dr Farokha w Mumbaju. W Indiach poznał również dr Rajana Sankarana. Był gościem założonej przez niego akademii homeopatycznej oraz przebywał w jego ośrodku „The other song”.
Image
Dr Stankiewicz jest założycielem i redaktorem naczelnym kwartalnika Zdrowie i Medycyna. Jego praca doktorska, mówi o predyktorach zachowań prozdrowotnych, obroniona na Uniwersytecie Gdańskim u prof. Marioli Bidzan.
Swoje osiągnięcia naukowe i praktyczne przedstawia w publikacjach takich jak Psycho-oncological aspects of breast cancer treatment, czy Związek cech osobowości, depresyjności i lęku w przebiegu leczenia chorób nowotworowych i na konferencjach naukowych między innymi na XI Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej, XV Jubileuszowym Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, czy chociażby ostatniej konferencji First International Interdisciplinary Conference on organ Transplantation w Bydgoszczy.
Jest szczęśliwym mężem i ojcem dwóch dziewczynek, 12-letniej Kornelii i 3 letniej Elizy. Jego hobby to aikido, które uprawia w sekcji Wadokan, pod okiem sensei Tomka Tyszki, posiadającego 4 dan.

Kontakt

+48 502 765 829