Szukaj

Dr Arkadiusz Stankiewicz

Dr Arkadiusz Stankiewicz jest dyplomowanym homeopatą klasycznym z wieloletnim doświadczeniem. Pracuje z pacjentami od prawie trzydziestu lat i zebrał olbrzymią wiedzę wynikającą z samej praktyki oraz studiów pod kierunkiem wybitnych nauczycieli homeopatii klasycznej. Wśród nich warto wymienić jego największego nauczyciela i mistrza, nieżyjącego już dr Mohinder S. Jus, założyciel SHI, szkoły homeopatii klasycznej w Szwajcarii. Dr Stankiewicz jest absolwentem tej szkoły, jednocześnie w uznaniu jego osiągnięć był również zaproszonym wykładowcą w SHI. Wykłady te zapoczątkowały znajomość i współpracę z dr Jensem Wursterem, z kliniki Santa Croce zajmującej się wyłącznie leczeniem nowotworów na wszystkich stadiach rozwoju choroby, nawet w stadium paliatywnym.

Pierwszą edukację i dyplom homeopaty zdobył w Paracelsus Schule w Hanowerze.

Ponad piętnaście lat temu założył Polską Szkołę Homeopatii Klasycznej w Gdyni, której dyrektorem jest do dziś. W pracy dydaktycznej oraz w leczeniu trzyma się ściśle zasad homeopatii klasycznej, tak jak była nauczana przez twórcę homeopatii Samuela Hahnemanna w najsłynniejszym dziele pt. ORGANON i nigdy nie odchodzi od tych zasad.

Dr Arkadiusz Stankiewicz

W ostatnich latach nawiązał też współpracę z dr Farokhiem Masterem, znanym na całym świecie homeopatą, z kliniki homeopatycznej w Mumbaju oraz z jego doświadczonym zespołem. Zaowocowało to również kilkutygodniowym okresem praktyki w klinice dr Mastera. W Indiach poznał również dr Rajana Sankarana. Był gościem założonej przez niego akademii homeopatycznej oraz przebywał w jego ośrodku „The other song”.

Jest członkiem LIGA MEDICORUM HOMOEOPATHICA INTERNATIONALIS oraz autorem książki „Infekcja Stop”. Zawiera ona receptę, jak postępować w trakcie choroby, co przyspiesza powrót do zdrowia i normalnej, codziennej aktywności. Zawarte w niej historie z gabinetu pokazująjak ważny jest związek pomiędzy tym co myślimy i robimy, a naszym zdrowiem.

Dr Stankiewicz posiada również doktorat z psychologii, pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Gdańskim. Praca ta, dotyczyła predyktorów zachowań prozdrowotnych. Swoje osiągnięcia naukowe i praktyczne przedstawia w publikacjach takich jak Psycho-oncological aspects of breast cancer treatment, czy Związek cech osobowości, depresyjności i lęku w przebiegu leczenia chorób nowotworowych i na konferencjach naukowych między innymi na XI Ogólnopolskiej Konferencji Psychoonkologicznej, XV Jubileuszowym Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, czy konferencji First International Interdisciplinary Conference on organ Transplantation w Bydgoszczy. Jest szczęśliwym mężem i ojcem dwóch córek w wieku 17 i 8 lat. Jego hobby to aikido, posiada czarny pas w tej dyscyplinie. Ćwiczy intensywnie również Mastro Defense System. Obydwie dyscypliny doskonali pod okiem swojego senseia Tomka Tyszki w Gdyni.

Kontakt

+48 502 765 829