KIM JESTEŚMY I DLACZEGO ROBIMY TO CO ROBIMY?

Szkoła homeopatii klasycznej, znana jako PSHK została założona w 2004 roku. Choć sam pomysł jej powstania zrodził się parę lat wcześniej na skutek rozmowy odbytej z homeopatą Mathiasem Wegmannem z Hanoweru. Ideą przyświecającą jej założeniu było propagowanie homeopatii w formie stworzonej przez jej stwórcę Samuella Hahnemanna. W szkole mieli pogłębić swoją wiedzę zarówno lekarze jak i nie lekarze na temat homeopatii dla dobra swoich pacjentów. Podobnie jak to ma miejsce w Europie, gdzie profesjonalni homeopaci współpracują ze sobą w ramach związku ECCH czy ECH.

GABRIELA KELLER-REBMANN

Wykład Szwajcarskich Homeopatów Gabriela Keller-Rebmann oraz Stephan Kressibucher „Sole natrium” z ośrodka SHI dr Jusa, który odbył się w Pomorskiej Szkole Homeopatii Klasycznej.

Dlaczego PSHK to miejsce dla Ciebie?

Międzynarodowa kadra

Poznasz wykładowców ze Szwajcarii i Indii, którzy cyklicznie prowadzą zajęcia w szkole dzieląc się z nami swoim doświadczeniem

Praca z pacjentami na żywo

Studenci na każdym zjeździe obserwują i biorą czynny udział w pracy z pacjentami NA ŻYWO!

DYPLOM MEN

Po zdaniu egzaminu i odbyciu praktyk otrzymujesz Dyplom na druku MEN

NABÓR NA SEMESTR 2023/2024 ROZPOCZYNA SIĘ Z DNIEM 01.07.2023

Wystarczą trzy kroki, aby rozpocząć naukę w PSHK?

Krok 2
przygotuj dokumenty


- Wypełniony formularz
- Świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał lub odpis
- Wypis lub kserokopia z dowodu osobistego oraz 2 fotografie 3,5 x 4,5 (podpisane)
- Dowód wpłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki; (opłata miesięczna 450 zł). Czesne płatne do 10-go każdego miesiąca, wpisowe 150 zł

Krok 3
Wyślij dokumenty do PSHK


Na adres siedziby:
ul. Wioślarska 16
81-001 Gdynia

Co jeszcze warto wiedzieć?

Pierwszy zjazd


Odbędzie się 23-24.09.2023
o godz. 9:00
w budynku szkoły PSHK w Gdyni na ulicy Wioślarskiej 16.

Zgłoszenia e-mail


Zainteresowani wzięciem udziału w zajęciach PSHK. Zgłaszać się mogą również drogą mailową: sekretariat@pshk.pl

Więcej informacji


Więcej informacji pod numerem telefonu:
+48 789 482 708
w pon., wt., czw., pt.,
między 9.00 a 10.00.

Wpłaty


Prosimy dokonywać na konto nr:
47 1020 1853 0000 9102 0441 1401

Zdobywaj wiedzę od najlepszych Homeopatów

Poznaj opinie naszych studentów

Wszystkie wiadomości

Zobacz nasz sklep

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Ten zbiór pytań i odpowiedzi został zebrany z myślą o pacjentach chcących podjąć leczenie homeopatyczne, a nie rozumiejących różnicy np. pomiędzy, tzw. homeopatią kliniczną, a homeopatią klasyczną i zadających w związku z tym naturalnie pojawiające się pytania.

Druga grupa adresatów, to osoby, które chciałyby zostać studentami naszej szkoły i chcą się dowiedzieć o merytorycznej stronie przedmiotu i tematyki studiów homeopatii klasycznej.

Homeopatia klasyczna to termin odnoszący się do oryginalnej sztuki medycznej, stworzonej przez Samuela Hahnemanna w oparciu o kilkadziesiąt lat pracy i lekarskiego doświadczenia. Jest to najbardziej autentyczna dziedzina homeopatii, będąca podstawą współczesnego leczenia. Co potwierdzają wyniki uleczenie setek tysięcy pacjentów zgodnie z zasadami stawiania diagnozy i stosowania leków ustalonymi przez Hahnemanna. Nurt klasyczny kontynuował znakomity amerykański lekarz James Tyler Kent, autor słynnego opus magnum pt. Repertorium oraz Materia medica, przełożonych i wydanych po polsku. Jego bezpośrednim uczniem i następcą był dr Bosse, a z kolei jego wychowankiem i następcą jest znany dziś i doceniany na całym świecie dr Mohinder Jus, również autor doskonałych książek i dzieł na temat homeopatii. W Polsce do tej pory ukazały się Podróż choroby i Typy dzieci w homeopatii. Dr Jus również jest autorem olbrzymiej Materii medica, która stanowi owoc doświadczeń wszystkich pokoleń homeopatów od czasów Hahnemanna i J.T. Kenta. Można śmiało powiedzieć, że jest obecnie jednym z najdoskonalszych dzieł w tej dziedzinie.

Homeopatia klasyczna jest wierna wszystkim naukom i wskazówkom jej założyciela w kluczowych sprawach, takich jak dawkowanie leku homeopatycznego oraz traktowanie każdego człowieka i jego choroby w sposób indywidualny. Oznacza to nie tylko leczenie chorób ostrych (nagle pojawiających się dolegliwości, np. grypa, angina, etc.), ale przede wszystkim pracę lekarza nad rzeczywistą głęboką przyczyną, czy źródłem dolegliwości, w taki sposób, żeby zniwelować choroby chroniczne. Z ziarna rzuconego na asfalt nic nie wyrośnie, gdyż brak odpowiedniego podłoża i wszystkich koniecznych warunków do rozwoju. Ten przykład ilustruje, czym jest homeopatia klasyczna w przeciwieństwie do innych form homeopatii, które nie traktują chorego człowieka jako całości, ponieważ leczą każdą chorobę oddzielnie, lub nie biorą pod uwagę wszystkich aspektów stosowanych w podejściu klasycznym, tzn. fizycznych, energetycznych i psychicznych.

Nasza szkoła podjęła i utrzymuje tę najczystszą i najbardziej skuteczną formę homeopatii, stworzoną przez Hahnemanna, a kontynuowaną przez pokolenia najsłynniejszych lekarzy homeopatów w nieprzerwany sposób, aż do dzisiejszego dnia, których i my jesteśmy dumnymi kontynuatorami i następcami.

Szkoła współpracuje z wyższą szkołą SHI w Szwajcarii, która została założona i prowadzona jest przez dr Mohindera Singh Jusa, jednego z najbardziej znanych i utalentowanych homeopatów o światowej sławie. Dr Jus jest wykładowcą i autorem wielu książek oraz artykułów na temat homeopatii. Sam dr Jus otrzymał gruntowne wykształcenie pod kierunkiem Bossego, który z kolei został wykształcony przez J.T. Kenta

Zajęcia w szkole odbywają się raz w miesiącu w sobotę i niedzielę w formie stacjonarnej i online. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są zarówno przez homeopatów, jak i lekarzy klinicznych w zakresie obowiązkowych zajęć z medycyny szkolnej. Zatem nauka obejmuje zagadnienia z zakresu medycyny i homeopatii klasycznej. Ćwiczenia praktyczne odbywają się w oparciu o wykorzystanie technik multimedialnych oraz konkretne przypadki z udziałem pacjentów, którzy prowadzeni są przez homeopatę.

Program szkoły opiera się na wytycznych ECCH (Centrala Europejskiej Rady ds. Homeopatii ), zawartych w European Guidelines for Homeopath Education. Zajęcia w szkole obejmują 550 godzin zajęć z homeopatii oraz dodatkowo 300 godzin z zagadnień medycyny klasycznej.

Program szkoły zgodny jest z rezolucją 1206 Rady Europy na temat europejskiego podejścia do medycyny komplementarnej i alternatywnej (więcej w artykule Homeopatia w Europie).

Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) program szkoły koresponduje z wytycznymi dotyczącymi szkoły medycyny naturalnej oraz alternatywnej (całość w artykule Raport WHO 2002, 2005). Szkoła medycyny naturalnej oraz alternatywnej powinna kształcić terapeutów w dziedzinie medycyny komplementarnej w taki sposób, żeby przynosiło to jak największą korzyść pacjentom.

Osoby chcące w poważny sposób uczyć się homeopatii klasycznej, mogą zapisać się do naszej szkoły, po spełnieniu prostych warunków. Nabór do szkoły jest prowadzony dwa razy w roku, na semestr jesienno-zimowy zaczynający się w połowie września oraz na semestr zimowo-wiosenny trwający od połowy stycznia.

Zajęcia stacjonarne oraz online. Zajęcia online w czasie rzeczywistym. Istnieje możliwość odtworzenia materiałów z chmury.

Nauka w szkole trwa 2,5 roku.

Want to receive push notifications for all major on-site activities?