BADANIA KLINICZNE SZWAJCARSKICH HOMEOPATÓW
Z OŚRODKA SHI DR JUSA W ZUG


Istnieje wiele badań stwierdzających skuteczność homeopatii.
Szkoda jednak, że nie są one uznawane przez całość środowiska medycznego.
O skuteczności tej naturalnej metody leczenia, świadczą nie tylko badania naukowe, ale również korzystna opinia wydana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Większość pacjentów, która podjęła decyzję o homeopatycznym leczeniu swoich dzieci, nie wyobraża sobie już lepszego systemu terapeutycznego dla swoich pociech. Oczywiście rozsądny homeopata nie rezygnuje z rutynowych badań oraz zna dokładnie swoje możliwości wynikające ze stosowania homeopatii. Przyświeca mu myśl „primum non nocere” czyli po „pierwsze nie szkodzić”. Większość z nas wie, że działanie homeopatii polega na aktywowaniu mechanizmów umożliwiających powrót do zdrowia. Homeopatia stosowana w myśl Hahnemanna nie zabija bakterii czy wirusów lecz aktywuje układ immunologiczny w celu poradzenia sobie z „nieproszonymi” gośćmi. Powracając do badań naukowych warto odnotować te, które zostały przeprowadzone w Szwajcarii na przestrzeni ostatnich lat. Duża część z nich prowadzona była przy współudziale homeopatów z ośrodka SHI dr Jusa, homeopaty światowej sławy. Ostatnie takie badanie zostało przeprowadzone w centrum rehabilitacyjnym dla osób z uszkodzonym rdzeniem kręgowym w Nottwil. Gdzie ordynatorem oddziału neuro – urologicznego jest prof. dr med. Jürgen Pannek.
Upatrywał on możliwości pomocy pacjentom poprzez zastosowanie homeopatii. Działanie to miało na celu poprawę jakości życia pacjentów wynikające z uporczywych nawrotów zapalenia pęcherza. Z drugiej strony miało uchronić chorych przed przewlekłą niewydolnością nerek wynikającej z częstych infekcji, co stanowi istotną profilaktykę trzeciego stopnia dla zachowania funkcji nerek. Opisane badanie było badaniem podłużnym i trwało dwa lata.
Celem tego eksperymentu było ustalenie możliwości leczenia powracającego zapalenia pęcherza lekami homeopatycznymi. Wnioski wypływające z tych badań są jednoznaczne. U pacjentów objętych tą formą terapii stwierdzono efektywność leczenia zapalenia pęcherza lekami homeopatycznymi. Kolejny wniosek z tych badań to kontynuowanie drogi współpracy pomiędzy homeopatią a medycyną klasyczną dla dobra pacjentów. Interesujące wydaje się również, że Szwajcarzy którzy potrafią dobrze liczyć nie zainwestowaliby w terapię nie przynoszącą korzyści.