Rekrutacja

Nabór na 2019/20

Nabór na 2019/20 rozpoczyna się z dniem 01.06.2019 - pobierz formularz zgłoszeniowy

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony - według ustalonego wzoru - formularz zawierający podanie; pdf Wypełniony formularz należy przesłać na adres siedziby PSHK.
    (81-001 Gdynia, ul. Wioślarska 7a)
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał lub odpis;
  • wypis lub kserokopia z dowodu osobistego oraz 2 fotografie 3,5 x 4,5 (podpisane);
  • dowód wpłaty czesnego za pierwszy miesiąc nauki; (opłata miesięczna 390 zł). Czesne płatne do 10-go każdego miesiąca. Wpisowe 150 zł.
Pierwszy zjazd odbędzie się 20, 21, 22 wrzesienia 2019 w Villa Sentoza w sali konferencyjnej w Sopocie, przy ul.Grunwaldzkiej 89.
Zajęcia rozpoczynamy o godz. 9.00.
Więcej informacji pod numer tel.: 58-667-02-21 lub 502-765-829 w pon., wt., czw., pt., między 9.00 a 11.00
Wpłaty prosimy dokonywać na konto nr 14 1440 1387 0000 0000 1094 4888

Google maps